Giv os en fast indtægt med et gavebrev


Tekst 
Tommy Liechti, økonomichef

Oprettelse af et gavebrev på et fast beløb i mindst 10 år er en god måde at støtte på. Så kan hele beløbet trækkes fra på selvangivelsen.

Begge ægtefæller kan oprette gavebreve. For gavebreve på over 15.000 kr. årligt er der dog en øvre grænse for skattefradrag på 15% af indkomsten. 

Formular til oprettelse af gavebrev findes her klar til at printe ud.

Fordelen ved gavebreve for Danske Sømands- og Udlandskirker er, at vi i højere grad kan planlægge vores arbejde, fordi vi har stabile indtægter. Fordelen for dig er, at hele støttebeløbet normalt kan trækkes fra i skat.

Den særlige fradragsregel
Når du tegner et gavebrev, kan du trække det fulde beløb fra i skat - uanset beløbets størrelse, op til 15 % af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, når du giver et fast beløb i mindst 10 år. Vi indberetter beløbet  til Skat, så det vil være fortrykt på din årsopgørelse under 'Ligningsmæssige fradrag - gaver til foreninger mv.' 

Bemærk 
For beløb over 15.000 kr./år gælder særlige regler. Ægtefæller kan tegne gavebreve hver for sig. Det årligt aftalte beløb skal være indbetalt før d. 31. december hvert år, for at gavebrevet er gældende. Det samlede årlige bidrag kan fordeles over flere indbetalinger i årets løb.

Et gavebrev er juridisk bindende og kan tegnes af alle myndige personer. Reglerne findes i Ligningslovens paragraf 12.  

Gavebrevet kan opsiges
Du kan til enhver tid opsige gavebrevskontrakten, men fradraget er juridisk forpligtende, hvilket betyder, at skattevæsenet i så fald vil kunne kræve, at du tilbagebetaler fratrukne beløb, hvis du opsiger gavebrevet, inden de 10 år er gået.

Det går ikke i arv
I tilfælde af dødsfald ophører gavebrevet, og fradrag skal ikke tilbagebetales. Der overgår ingen forpligtelser til boet eller til arvinger.

Efter ti år
Efter de 10 år fortsætter gavebrevet, indtil du opsiger det. Du tager fra år til år stilling til, om støtten ønskes fortsat. 

Stabile indtægter
Gavebreve giver stabile indtægter - og er derfor vigtige for os. Indtægterne i Danske Sømands- og Udlandskirker går til drift af de 31 kirker og stationer ude i verden og de 36 menigheder i Sydslesvig. Vi modtager offentlige tilskud til præstelønninger primært, men der er derudover en række udgifter forbundet med både driften af danske kirker samt nyetablering af danske kirker, hvor der måtte blive behov herfor. 

Medlemsskab af DSUKs Venner
Ved oprettelse af et gavebrev på 1.000 kr. og derover bliver du automatisk medlem af støtteforeningen og modtager vores medlemsblad og i øvrigt har de rettigheder, som følger med et medlemskab.

  1. støtter du med samme beløb hvert år i mindst 10 år Kan du trække hele det årlige støttebeløb fra i skat (så længe det ikke overstiger 15.000 kr.
  2. bestemmer du selv beløbets størrelse (dog min. 200 kr. om året)
  3. kan du betale én gang årligt med girokort eller op til fire gange årligt med PBS.
Del dette:

 

 
ManyVidsHD - Hottest vids from your favorite content creatorsErotic Porn; Passionate, Sensual Sex Videos | EroticaX