Betjening af folkekirkemedlemmer i udlandet

Generelt


Et medlem af folkekirken bevarer medlemskabet af folkekirken selv efter at være flyttet til udlandet. Det betyder, at man har ret til betjening i det sogn, man boede i, da man rejste ud – eller man kan henvende sig til en af de danske sømands- og udlandskirker. 

Folkekirken har endvidere indgået aftale med en række kirkesamfund i Europa vedrørende gensidig forpligtelse på kirkelig betjening. 

Dåb


Dåb i en sømands- og udlandskirke kan ske ved henvendelse til præsten i den pågældende kirke. Dåb kan også ske i enhver evangelisk-luthersk kirke. Ved dåb i udlandet bliver barnet ikke automatisk medlem af Den danske Folkekirke.

Dette kan ske, når barnet/familien ved indrejse/hjemflytning til Danmark får et dansk personnummer og ved forevisning af dåbsattest registreres som medlem af folkekirken. 

Bisættelse


Ved dødsfald i udlandet er præsterne og det øvrige personale ved de danske sømands- og udlandskirker til rådighed for samtale og bisættelse eller mindehøjtidelighed.  

Kirkeskat


Bor man i udlandet og er skattepligtig i Danmark, har man mulighed for at blive fritaget for at betale kirkeskat i Danmark mod at betale et tilsvarende bidrag til den lokale danske sømands- og udlandskirke. På den måde kan man støtte den kirke, man er medlem af, mens man er i udlandet.

Læs mere her.

Ind- og udmeldelse


Indmeldelse og udmeldelse af folkekirken skal ske ved henvendelse til sognepræsten i det sogn, hvor man senest havde bopæl før fraflytningen fra Danmark.

Danskere i udlandet, som ikke er medlemmer af folkekirken, kan være medlem af en dansk sømands- og udlandskirker efter de gældende regler.

Medlemskab af folkekirken medfører ikke automatisk medlemskab af en dansk kirke i udlandet, og medlemskab af en sømands- og udlandskirke medfører ikke automatisk medlemskab af Den danske Folkekirke.

Konfirmation


Der er mulighed for konfirmationsundervisning og konfirmation
i alle sømands- og udlandskirker. Dette aftales med præsten. 

Nogle præster tilbyder også fjernundervisning, eventuelt 
kombineret med konfirmandweekend.

Folkekirken har ikke et egentligt fjernundervisningsprogram, og sådanne andre løsninger må altid aftales direkte med præsten i fraflytningssognet.  

Læs mere

På Kirkeministeriets hjemmeside findes et særligt afsnit for medlemmer, der bor i udlandet. Her kan du læse generel information om den kirkelige betjening i udlandet og for eksempel se, hvilket sogn du boede i før udrejse af Danmark.

Læs mere her.

 

 


Download vores brochure

Vielse og kirkelig velsignelse
Alle danske udlandspræster kan foretage kirkelig velsignelse, men danske præster i
udlandet har ikke lokal dansk vielsesmyndighed. 

Nogle præster har en vielsesmyndighed lokalt. Såfremt et dansk par medbringer en ægteskabsattest, kan præsten vie dette par. 

Derefter skal parret henvende sig til Borgerservice i hjemkommunen i Danmark for at
få vielsen registreret. 
Først da er vielsen gyldig i Danmark. 

Del dette:

 

 
ManyVidsHD - Hottest vids from your favorite content creatorsErotic Porn; Passionate, Sensual Sex Videos | EroticaX